S humanitárnou organizáciou Viac než šperk som sa stretol tak trochu náhodou, ale hneď ma zaujala myšlienka, akou formou sa uberajú v rámci svojich možností, pretože organizácii nejde o dosahovanie dojmu a veľkodušných rečí, ide im o priamu a poctivú pomoc v teréne v ktorom sa musíte každým dňom preplietať cez pavučinky charakterov sociálnych neistôt, kultúrnych rozdielov a nízkej bezpečnosti v krajine. Tento tip práce nie je o dobrodružstvách, ale o priamej a zainteresovanej zodpovednosti voči okoliu v ktorom sa pracovníci pohybujú. Ja môžem z vlastných skúsenosti povedať len toľko, že sa skláňam a s obdivom budem naďalej sledovať prácu týchto ľudí s veľkým srdcom.