Kto sme

Viac než šperk je občianske združenie, ktoré v roku 2010 založila Miroslava Suballyová. V tom čase čerstvá absolventka Sociálnej práce sa rozhodla pretaviť svoje teoretické znalosti do reálnej pomoci deťom v núdzi v chudobnej Keni a v Tanzánii. V úvode projekt podporil aj profesor Vladimír Krčméry.

Z jednej miestnosti, kde mali mať deti z ulice prístup k vode, jedlu a knihám je dnes projekt, ktorý poskytuje vzdelanie 1500 deťom, udeľuje štipendiá pre nadaných študentov, prevádzkuje 3 komunitné knižnice, vybudoval 4 zdroje vody a ročne distribuuje desiatky ton potravinovej pomoci.

Našim cieľom je komplexná sociálna starostlivosť, vzdelávanie, boj proti hladu a podvýžive, poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti, budovanie vodných zdrojov a pomoc pri generovaní vlastného príjmu s rešpektom na kultúrne rozdiely a ochranu životného prostredia.

Podporujeme trvalo udržateľný rozvoj a spoločne s našimi podporovateľmi zlepšujeme kvalitu detských životov.

Naša vízia

Dôstojnejší život detí, ich šťastné detstvo a lepšia budúcnosť je prioritou Viac než šperk.

Kde robíme

Keňa, kraj Kilifi, Mtwapa (Kikambala, Shanzu)

Mtwapa

Pôvodne malá rybárska osada s malým počtom obyvateľova rozľahlými voľnými pozemkami sa zmenila na najrýchlejšie rastúce mesto v Keni. Príliv prisťahovalcov z iných častí Kene, ale aj zo Somálska spôsobil nárast sociálno-patologických javov ako je nezamestnanosť, nedostatok vzdelávacích inštitúcií, šírenie chorôb a nárast chudoby. Tradičné zdroje obživy, ktorými po generácie bolo poľnohospodárstvo a rybolov dnešné rodiny už neuživia.

Vznik projektu

Rok 2010 bol prvým oficiálnym rokom humanitárnej organizácie Viac než šperk. Predchádzali mu 3 roky intenzívnych príprav, ktoré zahŕňali plánovanie, projektovanie a predovšetkým monitoring oblasti, potrieb a problémov obyvateľstva – hlavne detí. V tomto období bola zrealizovaná kúpa pozemku a vybudovaná prvá miestnosť budúceho edukačného a krízového centra pre deti.

Myšlienka

Pôvodná myšlienka vybudovať jednu miestnosť, kde deti z ulice nájdu úkryt pred páliacim slnkom, dažďom, kde budú mať prístup k pitnej vode a k jedlu, k hračkám a ku knihám sa zmenila v roku 2010 na sociálne centrum, ktoré dnes poskytuje komplexnú sociálnu starostlivosť, prevádzkuje škôlku, knižnicu a anti-malnutričný program pod názvom Mirka’s House of Smile.