Vodné zdroje

Pitná voda je základom zdravia a celkového fungovania komunity. Hoci prístup k pitnej vode je základným ľudským právom, stále veľké množstvo populácie má toto právo odopreté.

Ak chýbajú zdroje vody, tak sú to práve ženy a dievčatá, ktoré sú zodpovedné za jej obstaranie, čo v praxi znamená, že denne musia kráčať aj niekoľko kilometrov.

Viac než šperk vybudoval 4 komunitné studne, aby chudobným komunitám umožnil jednoduchší prístup k vode

Daruj vodu