Viac než šperk, občianske združenie vzniklo registráciou na MV SR dňa 26.02. 2010. Sme humanitárna organizácia, ktorá pomáha deťom v núdzi a osamelým matkám v najchudobnejších častiach Kene. Našim cieľom je komplexná sociálna starostlivosť, boj proti hladu a podvýžive, poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti, vzdelávanie a pomoc pri generovaní vlastného príjmu, pre ženy žijúce v odľahlých oblastiach s rešpektom na kultúrne rozdiely a ochranu životného prostredia.

Pomôžte nám pomáhať

Vaša pomoc nám umožňuje pomáhať deťom v núdzi a zabezpečiť im vzdelanie, lekársku starostlivosť a potraviny. Spolu s Vami meníme detské životy.
Pomôcť možete aj priamo finančným príspevkom, či už jednorázovým alebo pravidelným.

Chcem podporiť

Bankové spojenie

Pomocť viete aj prevodom na bankový účet občianskeho združenia Viac než šperk. Môžete pomôcť jednorázovo alebo pravidelne. K platbe, prosím, nezabudnite uviesť Vaše meno.

Názov banky: Všeobecná úverová banka
IBAN: SK6602000000002719539356
SWIFT kód: SUBASKBX

2% z Vašej dane

2 % z dane pre Vás neznamená výdavok navyše, ale chvíľu Vášho času, ktorá môže zásadne pomôcť deťom v núdzi.

  • Názov: VIAC NEŽ ŠPERK
  • Sídlo: Kozmonautov 12
  • PSČ: 94901
  • Obec: Nitra
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IČO: 42200709

Informácie pre darovanie 2%