Krízová intervencia

Viac než šperk poskytuje život zachraňujúcu liečbu v akútnych život ohrozujúcich prípadoch ako aj preventívnu starostlivosť pre deti v núdzi.
Zdravotná starostlivosť je v Keni spoplatnená, rovnako aj lieky.

Rodiny v núdzi si nemôžu dovoliť navštíviť lekára alebo kúpiť deťom potrebné lieky, keď ochorejú. Deti často zomierajú na ochorenia, ktoré sú ľahko liečiteľné, ako je dehydratácia spôsobená hnačkou alebo malária. Neliečené akútne ochorenia a chronické choroby postihujú detský organizmus, ktorý sa následne nemôže vyvíjať správne. Choroby majú za následok aj častú absenciu v školách, čo vedie k nedostatočnej vzdelanosti. Chronické ochorenia ruka v ruke s nevzdelanosťou vedú opäť len k životu v biede.

Viac než šperk poskytuje:

  • úhradu nákladov na liečbu
  • preventívne prehliadky v teréne
  • distribúciu vitamínov, vitamínových kaší, sušených mliek, arašidových pást na liečbu podvýživy
  • edukáciu matiek pediatrom na tému výživa a včasné rozpoznanie príznakov chorôb

Zachráň život