Program Farma

Program FARMA je určený najchudobnejším rodinám, ktoré žijú na vidieku, kde v podstate neexistujú pracovné príležitosti. Možnosťou ako odstrániť hlad a biedu je rozvoj poľnohospodárstva.

Vo vidieckych oblastiach sa v okolí domčeka vždy nájde kúsok miesta na ktorom je možné chovať hydinu alebo kozy, prípadne pestovať plodiny odolné voči náročným klimatickým podmienkam.

Miestnym ľuďom však chýba aj minimálny kapitál na nákup pracovných nástrojov alebo prvých kusov hydiny. Nezriedka im chýba aj odvaha či nápad ako a kde začať.

Program FARMA bojuje s hladom a podvýživou v podstate okamžite produkciou mlieka a vajec. Z dlhodobého hľadiska pomáha rodinám zabezpečiť si vlastný zdroj príjmu a tak reálne zmeniť ich život k lepšiemu. Do programu Farma sa môžete zapojiť príspevkom na nákup sliepky (7 eur) alebo kozy (65 eur).

Podpor Farmu