Čo robíme

Pracujeme s lokálnymi komunitami, predovšetkým s mladými ľuďmi. Práve miestni ľudia najlepšie poznajú problémy, ktorým musia denne čelit a preto majú silnú motiváciu k zmene. Podporujeme miestny trh a ekonomiku tým, že všetky nákupy realizujeme priamo u lokálnych dodávateľov. Podporujeme trvalo udržateľný rozvoj, vzdelávanie a zlepšujeme kvalitu detských životov. Našim cieľom je komplexná sociálna starostlivosť, boj proti hladu a podvýžive, poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti, vzdelávanie a pomoc pri generovaní vlastného príjmu.

Prečo Kilifi Diskrikt

Pobrežný región patrí medzi najchudobnejšie v Keni.
Následky obdobia sucha spôsobili nedostok jedla a problémy stále pretrvávajú.
Distrikt čelí nedostatočnému počtu škôl a zdravotníckych zariadení.

Čo robíme

1. Adopčný program na diaľku: program PODPOR DIEŤA
komplexná a adresná pomoc, pre konkrétne dieťa, ktorá mu vďaka jeho podporovateľovi zabezpečí vzdelanie, lekársku starostlivosť , potravinovú pomoc a spokojné detstvo.

2. Vzdelávanie
prevádzkujeme 3 knižnice a detské vzdelávacie centrá pre znevýhodnené deti. Udeľujeme štipendiá študentom základných, stredných, odborných a vysokých škôl.

3. Zdravotná starostlivosť
realizujeme zdravotné prehliadky v teréne a edukujeme matky.

4. Potravinová bezpečnosť – program FARMA
zakladáme rodinné farmy na vidieku, ktoré slúžia ako ako zdroj obživy a príjmu pre miestnych obyvateľov.

5. Humanitárna pomoc
budujeme zdroje pitnej vody na vidieku a distribuujeme potraviny rodinám postihnutých hladom.

6. Pracovné príležitosti – program FURAHA (šťastie) by Viac než šperk
výroba orginálnych hand made šperkov umožňuje ženám generovať vlastný zdroj príjmu.

7. Rozvojové vzdelávanie – program RAFIKI z Afriky
cieľom programu je zvýšiť povedomie o problémoch a živote v rozvojových krajinách medzi deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku.

Adopčný program na diaľku

Adopčný program na diaľku

Pomoc pre konkrétne dieťa v núdzi.

Zobraziť viac
Štipendijný program

Štipendijný program

Udeľujeme štipendiá študentom.

Zobraziť viac
Program Farma

Program Farma

Rodinné farmy, ktoré slúžia ako zdroj obživy a príjmu pre miestnych obyvateľov.

Zobraziť viac
Vodné zdroje

Vodné zdroje

Budujeme zdroje pitnej vody a distribuujeme potraviny rodinám postihnutých hladom.

Zobraziť viac
Komunitné knižnice

Komunitné knižnice

Šanca vymaniť sa z bludného kruhu chudoby.

Zobraziť viac
Krízová intervencia

Krízová intervencia

Realizujeme zdravotné prehliadky v teréne a edukujeme matky.

Zobraziť viac