Komunitné knižnice

V najchudobnejších častiach sveta vzdelanie znamená šancu vymaniť sa z bludného kruhu chudoby. Napriek tomu stále množstvo detí, prevažne dievčat túto možnosť nikdy nedostane.

Vzdelané dievčatá/ ženy majú neskôr vyššie šance uplatniť sa na trhu práce, čo zlepšuje ekonomickú situáciu v rodine, neskôr vstupujú do manželstva a vzdelanie u žien priamo úmerne znižuje podvýživu a úmrtia u detí do 5 rokov.
Jednou z hlavných priorít Viac než šperk je práve sprístupnenie vzdelania pre deti z najchudobnejších rodín a zabezpečiť im právo na vzdelanie.

Od roku 2010 Viac než šperk prevádzkuje 3 knižnice a detské centrá.

Detské centra poskytujú:

  • škôlku a detský klub pre deti z ulice
  • knižnicu vybavenú učebnicami, slovníkmi a učebnými pomôckami
  • lekcie anglického jazyka
  • kurzy na PC
  • prípravu detí a študentov na skúšky v škole a pomoc s vypracovávaním domácich úloh
  • antimalnutričný program
  • lekárske prehliadky

Centrá slúžia aj ako základňa pre sociálnych pracovníkov, ktorí pôsobia v teréne, kde poskytujú pomoc deťom žijúcich v odľahlých vidieckych oblastiach, predovšetkým monitorovaním ich akútnych potrieb, distribúciou potravinovej pomoci, hygienických potrieb, školských uniforiem a v prípade potreby zabezpečujú najnutnejšiu zdravotnícku pomoc, respektíve zabezpečia transport a ošetrenie na najbližšej klinike.