Štipendijný program

Vzdelanie je jediná možnosť ako sa dostať z bludného kruhu chudoby a preto poskytujeme možnosť podpory nadaných študentov s akademickým potenciálom na stredných školách a univerzitách.

Študentov vyberáme na základe ich sociálneho statusu a školských výsledkov – konkrétne na základe výsledkov zo záverečných skúšok na základnej /strednej škole.

Ide o študentov, ktorí napriek ich talentu a obrovskej túžbe po vzdelaní nemajú šancu vzdelanie dosiahnuť a to práve kvôli ich zlej ekonomickej situácii.

Aktuálne máme v programe zaradených takmer 50 študentov, ktorým sme vďaka podporovateľom udelili stredoškolské štipendium a 5 študentov, ktorým sme udelili univerzitné štipendium. Sú medzi nimi budúci učitelia, ekonómovia a lekár.

Ak chcete podporiť nadaného študenta v núdzi v jeho vzdelávaní, pre viac informácii napíšte e-mail na: miroslava.suballyova@viacnezsperk.sk