Na svete je veľa nespravodlivosti. Žiaľ často nespravodlivá vec je aj to, že človek si nemôže vybrať kde, kedy a komu sa narodí. Práve preto, my, čo sme tí “šťastne” narodení, by sme mali pomáhať tým, čo takú možnosť nedostali. Cítim sa byť akoby dlžníkom vočí tým, ktorí sa narodili chorí, biedni, sú sirotami…, preto je dôležité pomáhať. Prečo práve Afrika, keď aj u nás na Slovensku je mnoho ľudí, ktorí by potrebovali pomoc ?. U nás však aj tí najbiednejší aspoň niečo majú, alebo majú prístup aspoň k niečomu. V Afrike nemajú často ľudia absolútne nič, ani pitnú vodu. Snažím sa so svojou rodinou pomáhať v rámci možností aj v našej krajine. Preferujem najčastejšie podporu konkrétneho človeka alebo skupinu ľudí  za podmienky, že všetky prostriedky budú vynaložené na tento účel. V Afrike sa to dá robiť aj cez neziskovú organizáciu Viac než šperk. Mirkin projekt ma veľmi oslovil a mal som tú česť začať podporovať chlapca Omara. Podporujeme ho žiaľ len materiálne a to len na diaľku, ale verím, že našu pomoc cíti a raz ju zúročí.