Internet a možnosti web stránok, či sociálne siete sú silné komunikačné médium, ktoré umožňujú zdieľať informácie prehľadne, adresne, aktuálne a bezprostredne. VIAC NEŽ ŠPEK je združenie, ktoré nesklame, v ktorom je istota použitia darovaných finančných prostriedkov a vzápätí spätná väzba darcovi. Nuž a tak to bolo i v mojom prípade, kedy od výsledku surfovania na  internete a následnej súkromnej pomoci, bol len krôčik k projektu s cieľom pestovať a prejaviť konkrétne človečenstvo aj u detí, s ktorými pracujem v materskej škole. Deti v predškolskom veku sú mimoriadne vnímavé a citlivé. Viesť deti k úcte k životu, človeku, vzájomnej pomoci, empatii a morálnym hodnotám, obzvlášť v dnešnej dobe, je veľmi dôležité. A tak sme spoločne s deťmi z našej škôlky a ich rodičmi podporili deti z projektu Viac než šperk  a Černoškovia Bakari a Kibwana sa stali ich asociovanými bratmi. “Deti síce svojich rodičov nikdy veľmi neposlúchajú, za to ich vždy dokážu s náramným úspechom napodobniť.” James Baldwin Prajem si a prajem Viac než šperk a jej spolupracovníkom, aby čo najviac ľudí zostalo vo svojom srdci deťmi a čo najviac sa vzájomne pozitívne napodobňovalo, pretože VIAC NEŽ ŠPERK, je viac. Oveľa viac…