RamaRamadhan bol pôvodne jedným z našich detí v programe Podpor Dieťa. Vďaka programu a podporovateľom získal stredoškolské vzdelanie, nadstavbu v odbore sociálna práca, vodičský preukaz a počítačový kurz.

Počas štúdii veľmi rád trávil voľný čas v našom centre a aktívne sa zapájal do činností.

Po ukončení štúdia k nám nastúpil ako terénny sociálny pracovník a svojim zápalom a obetavou prácou si získal dôveru rodičov a opatrovníkov detí.

Okrem pôsobenia priamo v teréne je zodpovedný aj za Zónu pre podporovateľov, archiváciu dokumentov a fotografií.