Abedi je zodpovedný za  celý chod projektu v Tanzánii, neďaleko mesta Tanga.