Rama je polosirota. Matka mu zomrela, ked mal 15 rokov . Vyrastal spolu s otcom a jeho druhou manželkou.

Počas štúdia na strednej škole v Mombase ho prichýlila sestra jeho matky a poskytla mu ubytovanie a stravu. Na školné si však Rama musel zarábať sám. Počas víkendov pracoval ako robotník na stavbách. V priebehu výstavby House of Smile pracoval ako robotník aj na našej stavbe a zo mzdy hradil výdavky na vzdelanie. Počas práce na stavbe prejavil veľký záujem o v tom čase plánovaný projekt na podporu sirôt a detí v núdzi.

Viac než šperk pomohol Ramovi uhradiť poplatky za maturitné skúšky a keďže Ramov záujem o spoluprácu pretrvával naďalej, vďaka darcom mohol nastúpiť na dvojročné štúdium Sociálnej práce a rozvoja komunity v Mombase. Už počas štúdia sa aktívne zapájal do prác v našom centre. Práca s deťmi a komunitou mi išla vynikajúco, deti si ho obľúbili a matky ho rešpektovali.

Po ukončení štúdia sa Rama stal právoplatným členom nášho tímu a dnes je veľkým prínosom pre organizáciu. Je hlavným terénnym pracovníkom a je zodpovedný aj za Zónu pre podporovateľov a archivovanie dokumentov a fotogafií.

Od samotného vzniku Viac než šperk sme sa zaviazali, že náš tím priamo na mieste bude tvorený miestnymi ľuďmi a špecialistami, ktorí dôverne poznajú problematiku oblasti, hovoria miestnym jazykom a majú záujem zmeniť situáciu v ich vlastnej krajine.