Štyria študenti v núdzi, ktorí boli 4 roky zaradení v našom Štipendijnom programe úspešne ukončili strednú školu maturitnou skúškou a boli prijatí na univerzity. Ide o študentov s akademickým potenciálom pochádzajúcich z veľmi skromných pomerov a ich rodiny by im nikdy nemohli dopriať vzdelanie po ktorom túžia.

Všetci štyria študenti sa rozhodli pre dráhu učiteľa a v budúcnosti chcú pomáhať znevýhodneným študentom.

V Keni je vzdelávanie plne hradené a nedostupné pre chudobných.