Evelyn úspešne ukončila štúdium na univerzite. Ide o našu úplne prvú absolventku, ktorá vďaka programu Podpor Dieťa a neskôr Štipendijnému programu získala univerzitné vzdelanie. A to všetko výlučne jej podporovateľom.

Evelyn je polosirota. Vyrastala v chudobnej rybárskej dedine, kde jediným zdrojom obživy je rybolov a pestovanie amarantu. Otec zahynul v búrke počas rybolovu a matka so 6 dcérami zostala sama. Deti sa snažila uživiť práve pestovaním amarantu. Deti museli na farme pomáhať tiež.

Evelyn v rámci nášho programu ukončila základnú školu, strednú školu a teraz univerzitu so zameraním na ekonómiu a štatistiku. Okrem toho sme jej uhradili počítačový kurz a vodičský preukaz. Toto doplnkové vzdelanie je umožní rýchlejšie si nájsť prácu a zaradiť sa do pracovného procesu.

Bez vzdelania by dnes Evelyn s najväčšou pravdepodobnosťou mala už vlastnú rodinu, pár detí a pracovala by na poli rovnako ako jej matka. Miesto toho je z nej sebavedomá a vzdelaná mladá žena, ktorá sa bude vedieť sama o seba postarať.