Deťom v programe sme distribuovali 63 ton potravinovej  pomoci pozostávajúcej  z trvanlivých potravín (ryža, fazuľa, múka, cukor).

V rámci programu každému dieťaťu zabezpečujeme jedno teplé jedlo denne pozostávajúce z bielkovín a sacharidov.

Naša potravinová pomoc je jedným z nástrojov ktorým  dosahujeme to, že deti sa vzdelávajú. Hladné a choré dieťa nie je schopné chodiť do školy a vzdelávať sa.